OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych :

IOD

Ewa Żero – Liguzińska

iodpm4@uszatek.home.pl

Klauzula informacyjna:

Download (PDF, 147KB)