Projekty unijne

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pabianicach ul. Żytnia 13/17 w roku szkolnym 2014/2015 realizowało projekt pod nazwą “Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest Powiat Pabianicki.

Projekt realizuje Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
w Pabianicach

Celem głównym projektu jest poprawa spójności i efektywności organizacji działań ukierunkowanych na doskonalenie nauczycieli powiatu pabianickiego poprzez opracowanie i wdrożenie Powiatowego Programu Wspomagania w okresie 04.2014 – 08.2015

Szkolenia nauczycieli i dyrektorów prowadzone są w oparciu o oferty doskonalenia i tematy sieci współpracy samokształcenia opracowane w ramach projektu “System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W naszym przedszkolu realizowany jest temat oferty doskonalenia „Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich”.

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pabianicach ul. Żytnia 13/17 od 1. 03. 2010r. do 30. 04. 2011r. realizowało projekt’‘ Zdrowy Przedszkolak Kształtuje Zdrowe Środowisko”, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.1.

Celem Projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rejonu osiedla Bugaj i Kopernika poprzez utworzenie czterech oddziałów przedszkolnych oraz zapewnienie wysokiej, jakości zajęć edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej i ekologicznej dla dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 4 i Przedszkola Miejskiego nr 13.

Poszerzanie wiedzy dzieci i rodziców w zakresie proekologicznym i prozdrowotnym w projekcie odbywało się na dwóch płaszczyznach: spotkaniach rodziców w lekarzami i specjalistami oraz współpracą z Komendą Hufca ZHP Pabianice.

W celu poszerzenia oferty i dostępności do zajęć dodatkowych w ramach działań projektowych przedszkola zorganizowały nieodpłatne formy edukacji zdrowotnej, takie jak: zajęcia w pływalni, zajęcia z dramą oraz zajęcia plastyczne.

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Pabianicach ul. Żytnia 13/17 w roku szkolnym 2012/2013 realizowało projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi “ Z ekologią przez cały rok”. W ramach wdrażanego projektu realizowane były następujące zadania ekologiczne:

 • odbyła się jesienna wycieczka autokarowa do lasu w Rydzynach – gdzie dzieci będą miały okazję poznać osobliwości lasu bukowego , spotkać się z leśniczym pozyskać wiedzę na temat mieszkańców lasu i gospodarki leśnej;
 • odbyły się w grupach lekcje zoologiczne , podczas których dzieci poznały takie zwierzęta jak : tchórzofretka, wąż, agama, szynszyla. Dzieci dowiedziały się gdzie te zwierzęta żyją w naturalnym środowisku, czym się odżywiają i jakie maja zwyczaje, miały możliwość obcowania z tymi zwierzętami;
 • dzieci poznały osobliwości Parków na terenie miasta : Park Bulwary, Park Słowackiego, Park Wolności oraz były prowadzone zajęcia badawcze;
 • została zorganizowana zbiórka karmy dla zwierząt z pabianickiego schroniska;
 • zostały zorganizowane obchody Dnia Ziemi pod hasłem ” Planeta naszym wspólnym dobrem”- celem uświadomienia dzieciom zagrożeń cywilizacji, wyrobienie nawyków proekologicznych u dzieci;
 • dzieci brały udział w koncercie muzycznym ” Na ratunek ziemi” celem podniesienia świadomości ekologicznej;
 • dzieci starsze wyjechały na wycieczkę do Planetarium do Łodzi;
 • podopieczni wyjechali na wycieczkę do Lasku Miejskiego , gdzie realizując ścieżkę przyrodniczo – leśną obserwowali przyrodę w zmieniających się porach roku;
 • wzięli udział w teatrzyku ” Ratujmy naszą planetę”;
 • dzieci młodsze brały udział w teatrzyku ” Na jagody”;
 • odbył się konkurs plastyczny ” twórcze wykorzystanie odpadów”;
 • została przeprowadzona akcja ” bądź odpowiedzialny za swojego czworonożnego przyjaciela” , której celem jest wyrabianie wśród właścicieli psów świadomości dbania o otoczenie , nabierania pozytywnych nawyków ” jestem odpowiedzialny sprzątam”;
 • dzieci poznały dyscypliny sportu funkcjonujące na terenie naszego miasta poprzez wycieczki do klubów sportowych;
 • został zorganizowany Piknik Rodzinny ” bawimy się razem na świeżym powietrzu”;