Kadra

Dyrektor dr Barbara Olszewska – nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor mgr Beata Nowak – nauczyciel dyplomowany 
 
Nauczyciele:
mgr Ewa Adamska – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Borowiec – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Cieciorowska – nauczyciel mianowany
mgr Beata Ciekańska – nauczyciel dyplomowany
mgr Aleksandra Donifacy- nauczyciel mianowany
mgr Elżbieta Felcenloben – nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Fraszka – nauczyciel mianowany
mgr Lidia Gastpari – nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Grabowska – nauczyciel dyplomowany
lic.Dorota Jędrzejek – nauczyciel dyplomowany
mgr Irena Królak – nauczyciel dyplomowany
mgr Partycja Jach – nauczyciel kontraktowy
mgr Anna Limiera – nauczyciel mianowany
mgr Ewelina Maciszewska – nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Marciniak – nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Ogińska – nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Pietryszka – nauczyciel dyplomowany
mgr Bogusława Szymańska – nauczyciel dyplomowany
mgr Marzenna Tuszyńska-Drzewińska -nauczyciel mianowany
mgr Katarzyna Twardowska- nauczyciel kontraktowy
mgr Anna Warmińska – nauczyciel mianowany
 


Logopeda:  mgr Marlena Wlazło – nauczyciel dyplomowany
Psycholog: mgr Gabriela Wyrębska – nauczyciel stażysta
Katecheta – mgr Elżbieta Plucińska – nauczyciel mianowany  

 

Księgowa – mgr Joanna Pawłowska
Pomoc administracyjna – mgr Renata Słupska
Sekretarka – mgr Dorota Dzikowska
Intendent – mgr  Kamila
 Ryniewicz

Kuchnia:
Izabela Kopka
Monika Topolska
Magdalena Szadkowska- Fortino
Ewa Peciak

 

Pomoc nauczyciela:
Anna Bartłomiejczyk
Ewa Bigoszewska
Katarzyna Granecka
Ewelina Hans
Magdalena Jakubowska
Mariola Jasitczak
Marzena Merecz
Krystyna Postyka
Marzena Retych
Kamila Stępień
Dorota Szymańska
Wiesława Topolska

Monika Topolska

Konserwator
 :

Grzegorz Beim,
Jacek Spychalski

Woźna :

Agnieszka Czekan
Marta Morawska