Kadra

p.o. Dyrektor – dr Barbara Olszewska – nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor – mgr Beata Nowak – nauczyciel dyplomowany 
 
Nauczyciele:
mgr Ewa Adamska – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Borowiec – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Cieciorowska – nauczyciel mianowany
mgr Beata Ciekańska – nauczyciel dyplomowany
mgr Aleksandra Donifacy- nauczyciel mianowany
mgr Katarzyna Fares Ali – nauczyciel mianowany
mgr Elżbieta Felcenloben – nauczyciel dyplomowany
mgr Lidia Gastpari – nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Grabowska – nauczyciel dyplomowany
mgr Paulina Grochowicka – nauczyciel mianowany
mgr Patrycja Jach – nauczyciel kontraktowy
lic. Dorota Jędrzejek – nauczyciel dyplomowany
mgr Irena Królak – nauczyciel dyplomowany
mgr Anna Limiera – nauczyciel mianowany
mgr Ewelina Maciszewska – nauczyciel dyplomowany
mgr Ewa Marciniak – nauczyciel dyplomowany
mgr Natalia Nowak – nauczyciel początkujący
mgr Agnieszka Post – nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Ogińska – nauczyciel dyplomowany
mgr Bogusława Szymańska – nauczyciel dyplomowany
mgr Marzenna Tuszyńska-Drzewińska – nauczyciel mianowany
mgr Katarzyna Twardowska – nauczyciel kontraktowy
mgr Anna Warmińska – nauczyciel mianowany
   
   

Nauczyciel języka angielskiego: mgr Ewa Adamska – nauczyciel dyplomowany
Logopeda:  mgr Marlena Wlazło – nauczyciel dyplomowany
Pedagog specjalny: dr Barbara Olszewska – nauczyciel dyplomowany
Psycholog: dr Magdalena Kobylarczyk – Kaczmarek – nauczyciel mianowany

Katecheta – mgr Elżbieta Plucińska – nauczyciel mianowany  


Referent – mgr Dorota Dzikowska
Intendent – mgr  Kamila
 Ryniewicz

Kuchnia:
Mariola Jasitczak
Izabela Kopka
Marta Matusiak
Ewa Peciak
Magdalena Szadkowska – Fortino
Monika Topolska

Pomoc nauczyciela:
Anna Bartłomiejczyk
Ewa Bigoszewska
Katarzyna Granecka
Anita Grabarczyk
Ewelina Hans
Magdalena Jakubowska

Marzanna Merecz
Krystyna Postyka
Marzena Retych
Katarzyna Spychalska
Kamila Stępień
Dorota Szymańska
Wiesława TopolskaKonserwator
:
Grzegorz Beim
Jacek Spychalski

Woźna:
Agnieszka Czekan