Informacje dla Rodziców

 

DRODZY RODZICE,

Prosimy dokonywać opłat za wyżywienie i pobyt dziecka na

KONTO PRZEDSZKOLA  –    20 1560 0013 2947 4532 4000 0004

Opłaty należy dokonywać po otrzymaniu informacji e-mailowej przelewem najpóźniej
do 15 dnia każdego miesiąca.

Kwoty nie mogą być zaokrąglane – przelewy dokonujemy na daną kwotę co do grosza.

PROSIMY O TERMINOWOŚĆ WPŁAT.

Jednym przelewem (usługa i wyżywienie RAZEM) dla jednego dziecka.

Płatności naliczane są “z góry”, a odliczania w następnych miesiącach.

Tytuł przelewu musi zawierać: Imię i nazwisko dziecka, ID dziecka i nr grupy.

 

ZASADY NALICZANIA PŁATNOŚCI:

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 8.00 -13.00 jest bezpłatny.

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 6.00 – 8.00 oraz 13.00 -17.00 jest płatny i wynosi 1,30 zł za każdą godzinę.

Stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi:

3 posiłki         12.00 zł x ilość dni roboczych danego miesiąca

2 posiłki        9.00 zł x ilość dni roboczych danego miesiąca

 

  

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

PONIEDZIAŁEK     7.00 – 15.00

WTOREK                   8.00 -16.00

ŚRODA                      7.30  – 15.30

CZWARTEK             7.30  -15.30

PIĄTEK                     7.00 –  15.00

 

 

 

                              RAMOWY ROZKŁAD DNIA

w  Przedszkolu  Miejskim  nr  4 im. Misia Uszatka w Pabianicach  

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA : 6.00 – 17.00

  6.00 – 7.40 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, zgodna z potrzebami dzieci. Zabawy integrujące grupę. Przygotowanie do działań zorganizowanych.
7.40 – 8.25 Ćwiczenia ogólnorozwojowe: rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci lub wydarzeniami w grupie / przedszkolu. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne organizowane przez nauczyciela
8.25 – 9.00 Czynności przygotowujące do śniadania i śniadanie: zabiegi higieniczne; organizacyjno- porządkowe; zwyczajowo –kulturowe (kultura spożywania posiłków) . Eksponowanie pracy dyżurnych. Wdrażanie zasad zdrowego żywienia. Zabiegi higieniczne po śniadaniu.
9.00 – 11.40 Realizacja zadań edukacyjnych inspirujących twórczą aktywność werbalną, muzyczną, ruchową, plastyczno –techniczną, umysłową wynikających z realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia języka angielskiego z zachowaniem higieny pracy. Zabawy dowolne- realizacji pomysłów dzeci z niewielkim udziałem nauczyciela.
Spacery, wycieczki, zabawy sportowo – rekreacyjne (z przypomnieniem obowiązujących zasad) w ogrodzie lub w sali, zabawy ruchowe lub ćwiczenia gimnastyczne.
11.40  – 12.20 Czynności przygotowujące do obiadu i obiad: czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne, organizacyjno-porządkowe, zwyczajowo-kulturowe, nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie.
12.20 – 12.40 Relaks i odpoczynek (higiena układu nerwowego) w różnych formach: słuchanie muzyki, słuchanie opowiadań/ wierszy/ bajek; ćwiczenia oddechowe; doskonalenie czynności samoobsługowych.
12.40 – 13.40 Swobodne zabawy dzieci: samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, badawcze; ćwiczenia graficzne, rozwijające mowę, koncentrację uwagi, logiczne myślenie; kształtowanie umiejętności współdziałania, rozwijające kompetencję komunikacyjną; próby do uroczystości i tworzenie scenografii; zajęcia prowadzone w oparciu o programy dodatkowe. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze.
13.40 – 14.10 Czynności przygotowujące do spożycia podwieczorku i podwieczorek.
14.10 – 17.00 Rozchodzenie się dzieci; ćwiczenia indywidualne, w małych grupach lub zespołach, dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Zabawy dowolne, w tym: manipulacyjne, konstrukcyjne; w kącikach tematycznych, zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Obserwacja pedagogiczna.

W godz. 12.00- 14.00 w grupach młodszych odbywa się leżakowanie